Edukacija

Tečaj za Bowen terapeuta se u Hrvatskoj provodi od 2008. godine na osnovama škole The Bowen School for Healthcare Professionals i uz modifikaciju sadržaja prema učenjima gospodina Grahama Penningtona, naturopata, TCM praktičara i Bowen terapeuta i Dr Romney Smeetona, direktnog učenika gospodina Toma Bowena iz Australije.

 

Organizatori smo edukacije za sve osobe koje imaju medicinsko predznanje i iskustvo u manualnom radu. Naši su kandidati najčešće fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre, kineziterapeuti, stomatolozi, farmaceuti, ali i liječnici, veterinari. 

Aktivnosti  Bowen Hrvatska usmjerene su i na održavanje kontinuirane edukacije završenih Bowen terapeuta – naprednih tečajeva i tečajeva koji obuhvaćaju ciljana terapijska područja. Organiziramo i predavanja za opću populaciju u cilju afirmacije Bowen metode u društvu.

 

Bowen tehnika u Hrvatskoj