Tečaj Bowen tehnike 2024.

ZAGREB: Tečaj Bowen tehnikeSpecijalna bolnica Sv. Katarina, Kneza Branimira 71E, Zagreb

Modul 1 – 12.-13.10.2024.

Modul 2 – 23.-24.11.2024.

Modul 3 – 11.-12.01.2025.

ONLINE ISPIT – 08.-09.02.2025.

PONAVLJANJE I PRAKTIČNI ISPIT – 15.-16.02.2025

Prijava

OSIJEK: Tečaj Bowen tehnike –Poliklinika OTOS Vita,
Vukovarska cesta 1, Osijek
POPUNJENO!

Bowen Modul 1: 26.-27.10.2024.

Bowen Modul 2: 07.-08.12.2024.

Bowen Modul 3: 25.-26.01.2025.

Online pismeni ispit: 08.-09.03.2025.

Dan ponavljanja i praktična provjera vještina: 15.-16.03.2025.

Prijava

Tečaj Bowen tehnike usmjeren je obučavanju zdravstvenih djelatnika Bowen metodi po visokim standardima. Sastoji se od 20% teoretskog dijela i 80% praktičnog. Maksimalan broj polaznika je 14. Manja količina polaznika omogućuje svakom pojedincu dovoljno pažnje od strane instruktorice što garantira brzo i lako učenje optimalnih vještina izvedbe. Ovakvim pristupom stječu se taktilne sposobnosti nužne u primjeni Bowen tehnike i samopouzdanje u svladavanju novog gradiva.

Trajanje: Tečaj traje osam dana raspoređenih u module, 4-6 mjeseci.

Ciljevi:
* Stjecanje znanja i vještina iz Bowen tehnike;
* Osposobljavanje za oblikovanje tretmana prema individualnim  potrebama pojedinca;
* Implementacija Bowen tehnike u dosadašnji proces rada;
* Osposobljavanje za promociju i pozicioniranje terapeuta na tržištu.

Prijava: pošaljite svoj mail ako želite upis na listu za sljedeću grupu na ozana@ergovita.hr

Organizator: Ergovita

Mjesto održavanja: Zagreb, Split

Nastavni sadržaji:
Utemeljen je na programu The Bowen School for Healthcare Professionals, gđe Anneke Loode, dipl MSCP MBTER HPC Registered iz Velike Britanije. Sadržaj tečaja modificiran je prema učenjima australskih terapeuta i instruktora, gospodina Grahama Penningtona, naturopata, TCM praktičara i Bowen terapeuta te doktora kiropraktike, Dr Romney Smeetona, direktnog učenika gospodina Toma Bowena.
Nastavni sadržaji svih modula su primjena Bowen tehnike na području: kralježnice, nožnog zgloba, koljenog zgloba, stražnje lože natkoljenice /hamstringsa, ramenog zgloba, lakatnog zgloba i ručnog zgloba, te primjena Bowen tehnike na zdjeličnom i kokcigealnom području, temporomandibularnom zglobu, području dojki i bubrega. U nastavnom su sadržaju i visceralni postupci kod specifičnih stanja kao što su astma, alergije, novorođenačke kolike.
Nakon završenog prvog modula terapeut može tretirati klijente u svojoj svakodnevnoj praksi.
Dani ponavljanja provode se u sklopu svakog modula i preduvjeti su za pristupanje završnom ispitu. Uvjet za polaganje ispita su obrađeni primjeri prikazi slučaja s pacijentima (case study), gdje je opisan rad sa dvadeset pacijenata (u njihova tri kontinuirana dolaska na tretman). Ispit se sastoji od pisane online provjere teorijskog dijela, od praktične provjere vještine rada Bowen metode, te od uspješno provedenih 20 prikaza rada na pacijentima.

Instruktorica:
Ozana Pope-Gajić, mag.med.techn, bacc.fizioterapije, Bowen terapeut

Ozana Pope-Gajić je magistra sestrinstva, prvostupnica fizioterapije, stručna nastavnica te Bowen terapeut i instruktorica. Radno iskustvo stekla je u Kliničkoj bolnici Osijek, Medicinskoj školi Osijek i privatnoj praksi Ergovita.
CV: http://www.bowen.ergovita.hr/terapeut.aspx
Bowen je mlada i dinamična tehnika, a njezine najveće vrijednosti moguće je razviti ciljanim korištenjem teorijskih postulata potvrđenih u višegodišnjoj praksi učitelja Pennigton i Smeeton od kojih je u puno navrata u Americi, Hrvatskoj i Sloveniji učila instruktorica Ozana Pope-Gajić. Svoju dugogodišnju primjenu Bowena u radu s pacijentima te bogato iskustvo podučavanja 10 generacija Bowen terapeuta instruktorica Ozana predano dijeli tijekom cijele edukacije. Često se mentorsko vođenje nastavlja i dugo nakon stjecanja certifikata.

Instruktor:
Ozren Matišić je prvostupnik fizioterapije, Bowen i EMMETT terapeut i instruktor.
Ozren Matišić je prvostupnik fizioterapije, Bowen i EMMETT terapeut i instruktor. Radno iskustvo stekao je u Zagrebu u Poliklinici Medikol, Poliklinici Sv.Katarina, a zadnjih nekoliko godina radi samostalno u svom obrtu. Dodatno se educirao na IOS i TPD tečajevima uz australskog instruktora gospodina Graham Pennigtona. Posebna znanja i vještine stekao je na internacionalnoj radionici gdje je imao prilike učiti od direktnog učenika autora tehnike gospodina Toma Bowena – kiropraktičara dr. Romney Smeetona.  Asistirajući na tečaju Bowen tehnike kroz niz edukacijskih ciklusa unutar četiri godine, kolega Ozren je stekao potrebne kompetencije za samostalno vođenje teorijskih i praktičnih sadržaja iz navedenog područja.

Struktura tečaja: U nastavni plan i program uključeni su Modul 1 (dva dana), Modul 2 (dva dana), Modul 3 (dva dana), dan ponavljanja (1 dan), online ispit za provjeru teorijskih znanja, praktična provjera vještina (praktični ispit – 1 dan), pisani materijali, praćenje izrađenih slučajeva pacijenata (case study), konzultacije putem mejla, te po uspješno položenom ispitu i certifikat.

Predviđeni broj polaznika: 14

Napomena: Ovaj tečaj priznat je i bodovan od Hrvatske komore fizioterapeuta s 20 bodova za polaznike, te od Hrvatske komore zdravstvenih radnika s 15 bodova za polaznike.

Predznanje: Tečaj Bowen tehnike u našoj organizaciji je tečaj profesionalnog usavršavanja i namijenjen je stručnjacima iz područja medicine i kineziologije.

Stručno uvjerenje: Uspješnim polaganjem ispita, polaznici stječu certifikat Tečaja Bowen tehnike.

Pravila sudjelovanja u tečaju Bowen tehnike

1. Broj sudionika

Tečaj Bowen tehnike održat će se samo ako postoji barem deset sudionika. Najveći predviđeni broj sudionika je 14; iznad tog broja upisivanje neće biti prihvaćeno.

2. Upis i kotizacija

Ispunjena i poslana online prijavnica je obvezujuća. Kotizacija iznosi 1200 EUR i moguće ju je uplatiti jednokratno ili obročno. Po primitku odgovora da ste primljeni na tečaj obvezni ste platiti polog za rezervaciju mjesta u iznosu od 200 EUR. Detalji o načinu uplate pologa kao i ostatka kotizacije (1000 EUR)  bit će Vam poslani istim mailom.

Cijena kotizacije uključuje predavanja (koja su obvezna i uvjet za izlazak na ispit), pisane materijale na hrvatskom jeziku, korekcije i osvrt na case study, sve konzultacije s instruktorima putem e-maila tijekom cjelokupne edukacije, te certifikat po uspješno položenom ispitu.
Osvježenje na tečaju (čaj i kava) također su u cijeni.

U kotizaciju nisu uključeni transport, ručak i smještaj.

3. Povrat kotizacije

Naknada za sudjelovanje će biti vraćena u cijelosti, u slučaju nedovoljnog broja registriranih kandidata ili zbog razloga koji se mogu pripisati organizatoru.

Imate pravo na povrat kotizacije:

• Ukoliko se odustane u bilo kojem vremenu prije početka tečaja, a završno sa četiri tjedna prije tečaja, biti će vraćen uplaćeni iznos, umanjen za polog.

• Ukoliko se odustane u roku od dva tjedna prije početka tečaja ili istom ne prisustvuje nemate pravo na povrat uplaćenog iznosa.

• Ukoliko organizator zbog ozbiljnih razloga treba promijeniti datum tečaja; sudionici će biti promptno obaviješteni.

OSIGURANJE U SLUČAJU SITUACIJA POVEZANIH S COVID-19 SITUACIJOM:
U slučaju respiratornih simptoma, bolesti, izolacije ili samoizolacije, uz predočenje liječničkog nalaza, uplaćena sredstva prebacuju se na idući mogući datum istog tečaja. U slučaju da zamjenski datum ne odgovara uplaćena sredstva se u punom iznosu vraćaju.

4. Diploma

Certifikat tečaja Bowen tehnike izdaje se ukoliko se tečaj pohađa u cijelosti (svi Moduli i dani Ponavljanja su obvezni!) i nakon uspješno položenog ispita.

5. Upis u registar Bowen terapeuta Hrvatske 

Bez dodatne naplate, po završetku tečaja i stjecanju certifikata automatizmom vas se upisuje u registar Bowen terapeuta Hrvatske.

6. Napomena
Ponovni izlazak na ispit, u slučaju ne zadovoljavanja kriterija iz poznavanja materije, biti će dodatno naplaćen.
Nadoknada eventualnog izostanka s bilo kojeg dana tečaja (Moduli 1&2&3, Ponavljanja 1&2&3) biti će dodatno naplaćena, a uvjeti nadoknade biti će dogovoreni u skladu s mogućnostima predavača i vremenskim okvirima.

Dodatne informacije: ozana@ergovita.hr

Bowen tehnika u Hrvatskoj