Prijava na tečaj Bowen tehnike 2024.

Prijava za tečajeve u organizaciji Bowen škole Hrvatska

Split: Bowen Modul 1: 27-28.01.2024. Bowen Modul 2: 23.-24.03.2024. Bowen Modul 3: 27.-28.04.2024. Online pismeni ispit: 15.-16.06.2024. Dan ponavljanja i praktična provjera vještina: 22.-23.06.2024. -------------------------------- Zagreb: Modul 1 17.-18.02.2024. Modul 2 20.-21.4.2024. Modul 3 25.-26.5.2024. Online ispit 29.-30.6.2024. Ponavljanje i ispit 6.-7.7.2024.

Bowen tehnika u Hrvatskoj