Kontakt

Bowen Hrvatska

 

Hrvatski registar Bowen terapeuta
Ergovita obrt za povećanje kvalitete života
OIB: 08045980581
Vlasnik: Ozana Pope-Gajić
Sjedište: Ljubljanska 1
HR-31000 Osijek
Hrvatska

tel: (+385 0) 981611438
email: ozana@ergovita.hr
web: www.bowen-hr.com

Bowen tehnika u Hrvatskoj