Prijava na tečaj Bowen tehnike 2024.

Prijava za tečajeve u organizaciji Bowen škole Hrvatska

Osijek: Modul 1 26-27.10.2024. Modul 2 07.-08.12.2024. Modul 3 25.-26.01.2025. Online ispit 08.-09.03.2025. Ponavljanje i ispit 15.-16.03.2025. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zagreb: Modul 1 - 12.-13.10.2024. Modul 2 - 23.-24.11.2024. Modul 3 - 11.-12.01.2025. online ispit - 08.-09.02.2025. ponavljanje i ispit - 15.-16.02.2025.

Bowen tehnika u Hrvatskoj