Prijava na tečaj Bowen tehnike 2024.

Prijava za tečajeve u organizaciji Bowen škole Hrvatska

Split: Bowen Modul 1: 27-28.01.2024. Bowen Modul 2: 23.-24.03.2024. Bowen Modul 3: 27.-28.04.2024. Online pismeni ispit: 15.-16.06.2024. Dan ponavljanja i praktična provjera vještina: 22.-23.06.2024. -------------------------------- Osijek: Modul 1 26-27.10.2024. Modul 2 07.-08.12.2024. Modul 3 25.-26.01.2025. Online ispit 08.-09.03.2025. Ponavljanje i ispit 15.-16.03.2025.

Bowen tehnika u Hrvatskoj